LạC THáI RESTAURANT

colofon

Lạc Thái Restaurant
71/2-71/3 Mạc Thị Bưởi, Phường Bến Nghé
Quận 1 Hồ Chí Minh