LạC THáI RESTAURANT

Contactinformation


Lạc Thái Restaurant 

71/2-71/3 Mạc Thị Bưởi, Phường Bến Nghé
Quận 1Hồ Chí Minh

Delivery times

Thứ Hai
10:30 - 13:30
17:30 - 21:20
Thứ Ba
10:30 - 13:30
17:30 - 21:20
Thứ Tư
10:30 - 13:30
17:30 - 21:20
Thứ Năm
10:30 - 13:30
17:30 - 21:20
Thứ Sáu
10:30 - 13:30
17:30 - 21:20
Thứ Bảy
10:30 - 13:30
17:30 - 21:20
Chủ Nhật
10:30 - 13:30
17:30 - 21:20